Övriga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor i samband med coronapandemin.

Vad händer med Finansförbundets kurser och aktiviteter?

För att bidra till att reducera smittspridning av coronaviruset har Finansförbundet beslutat att ställa in förbundets centrala medlems- och kursaktiviteter till och med oktober. Vi fortsätter att följa utvecklingen och återkommer med mer information om vad som gäller för aktiviteter längre fram i höst/vinter.

Har du frågor kring kurser eller medlemsaktiviteter, kontakta kursadministrationen.

Hur jobbar Finansförbundet politiskt för att trygga medlemmarnas arbetsvillkor under corona-pandemin?

Finansförbundet har sedan krisens början arbetat tillsammans med TCO för att på olika sätt försöka mildra de negativa konsekvenserna av corona-pandemin. Höjt tak i a-kassan, statligt stöd för korttidsarbete och ökat antal platser på högskolan är några exempel på frågor som Finansförbundet varit med och verkat för. På TCO:s webbplats kan du läsa mer om hur vi jobbar för att medlemmarna ska ha så goda arbetsvillkor som möjligt även under corona-pandemin.

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.