Övriga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor i samband med coronapandemin.

Vad händer med Finansförbundets kurser och aktiviteter?

För att bidra till att reducera smittspridning av coronaviruset har Finansförbundet ställt om och erbjuder nu digitala utbildningar och medlemsaktiviteter

Har du frågor kring kurser eller medlemsaktiviteter, kontakta kursadministrationen.

Hur jobbar Finansförbundet politiskt för att trygga medlemmarnas arbetsvillkor under corona-pandemin?

Finansförbundet har sedan krisens början arbetat tillsammans med TCO för att på olika sätt försöka mildra de negativa konsekvenserna av corona-pandemin. Höjt tak i a-kassan, statligt stöd för korttidsarbete och ökat antal platser på högskolan är några exempel på frågor som Finansförbundet varit med och verkat för. På TCO:s webbplats kan du läsa mer om hur vi jobbar för att medlemmarna ska ha så goda arbetsvillkor som möjligt även under corona-pandemin.

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.