Hemarbete

Här hittar du svar på vanliga frågor kring hemarbete i samband med corona-pandemin.

Kontrollera med din arbetsgivare vilka förhållningsregler som gäller på just din arbetsplats. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som har minsta symptom på infektion att stanna hemma samt att alla som har möjlighet att arbeta hemma ska göra det. För dig som vill ha tips på hur du förbättrar din fysiska och psykiska arbetsmiljö hemma, har vi samlat våra bästa tips på en separat sida.


Min chef låter inte mig arbeta hemifrån fast jag anser att det skulle gå bra. Vilken rätt har man till det?


Svar: Man har inte automatiskt rätt att jobba hemma. Det är arbetsgivaren som bestämmer var arbetet ska utföras genom rätten att leda och fördela arbetet. Däremot är Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation att alla som har möjlighet ska arbeta hemma. Är det inte möjligt har arbetsgivarna ett stort ansvar att, så långt det går, riskbedöma och smittskyddsäkra arbetsplatsen. Om din arbetsgivare anser att du inte kan jobba hemifrån men du är så pass orolig att du ändå vill stanna hemma behöver du prata med din chef så att ni kan hitta en lösning. Att stanna hemma utan tillåtelse kan anses som arbetsvägran och kan få uppsägning som konsekvens. Ta hjälp av kontaktombud eller arbetsmiljöombud för att ha en dialog med arbetsgivaren.

Jag får besvär av att jobba hemma. Har jag rätt att få skärm, skrivbord och stol betald av arbetsgivaren?

Arbetsgivaren har fullt arbetsmiljöansvar oavsett var och när arbetet utförs. Ansvaret innebär att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vid distansarbete betonar Arbetsmiljöverket att arbetsmiljön är en fråga som ska ske i dialog mellan arbetsgivaren och den anställde. Av naturliga skäl har arbetsgivaren svårare att kontroller arbetsmiljön i hemmet. Det är därför viktigt att du pratar med din chef om din  arbetsmiljö och dina besvär. 

Vilka krav på utrustning som du kan ställa att arbetsgivaren ska tillhandahålla beror på bland annat om det är arbetsgivaren som kräver att du ska kunna utföra vissa arbetsuppgifter hemma - då är rätten att kräva sådan utrustning större - än om arbetet där sker på ditt eget initiativ. Men även omfattningen och varaktigheten kan ha betydelse. Det viktiga är att hitta lösningar för dig som enskild i dialog med arbetsgivaren.

Det kan finnas lokala avtal eller policyer som reglerar hem-/distansarbete. Ta kontakt med en förtroendevald på din arbetsplats för ytterligare hjälp med att komma till rätta med arbetsmiljön eller besvär.

Jag tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma eller arbeta på distans? 

Din arbetsgivare är ansvarig för att du är trygg och säker på jobbet. Om du tillhör en riskgrupp bör det tas in i bedömningen kring din arbetssituation, framför allt om du arbetar i en roll där du möter kunder. Börja med att ta upp saken med din arbetsgivare eller hör av dig till din klubb eller kansliets fackliga rådgivning om du känner dig osäker.

Har jag rätt att jobba hemma om jag är orolig för att bli smittad?

Nej, du har inte automatiskt rätt att jobba hemma. Det är arbetsgivaren som bestämmer var arbetet ska utföras genom rätten att leda och fördela arbetet.

Däremot är Folkhälsomyndighetens rekommendation att alla som har möjlighet ska arbeta hemma. Är det inte möjligt har arbetsgivarna ett stort ansvar att, så långt det går, riksbedöma och smittskyddsäkra arbetsplatsen.

Om din arbetsgivare anser att du inte kan jobba hemifrån men du är så pass orolig att du ändå vill stanna hemma behöver du prata med din chef så att ni kan hitta en lösning. Att stanna hemma utan tillåtelse kan anses som arbetsvägran och kan få uppsägning som konsekvens.

Mina arbetsuppgifter gör att jag inte kan arbeta hemifrån. Men eftersom en person i min närhet har smittats av coronaviruset vill min arbetsgivare att jag håller mig hemma. Vad behöver jag veta?

En förhandling med den lokala arbetstagarorganisationen bör genomföras innan beslut tas om att frisk personal ska hålla sig hemma. Arbetsgivaren kan med stöd av arbetsledningsrätten beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller arbetsbefria arbetstagaren med lön. Om arbetsgivaren skulle säga att du inte har rätt till lön ska du tydligt informera om att du står tillgänglig för arbete och därför ska ha lön. Detta gäller även om man inte kan utföra vissa, eller ens några, arbetsuppgifter hemifrån.

Vad gäller ifall arbetsgivaren säger åt i övrigt frisk personal att hålla sig hemma?

En förhandling med den lokala arbetstagarorganisationen bör genomföras innan beslut tas om att frisk personal ska hålla sig hemma. Arbetsgivaren kan med stöd av arbetsledningsrätten beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller arbetsbefria arbetstagaren med lön. Om arbetsgivaren skulle säga att du inte har rätt till lön ska du tydligt informera  om att du står tillgänglig för arbete och därför ska erhålla lön. Detta gäller även om man inte kan utföra vissa, eller ens några, arbetsuppgifter hemifrån.

Vad gäller om jag skadar mig när jag arbetar hemifrån?

Arbetsskadeförsäkringen gäller vid hemarbete, men skyddet är svagare. Skadan behöver ha ett direkt samband med arbetet. Om du ramlar och skadar dig när du gör iordning fika i köket räknas det inte som en arbetsskada. Oavsett om en skada uppstår vid hemarbete eller på kontoret är det viktigt att arbetsgivaren anmäler det som en arbetsskada. 

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.