Hemarbete

Här hittar du svar på vanliga frågor kring hemarbete i samband med corona-pandemin.

Kontrollera med din arbetsgivare vilka förhållningsregler som gäller på just din arbetsplats. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som har minsta symptom på infektion att stanna hemma. För dig som vill ha tips på hur du förbättrar din fysiska och psykiska arbetsmiljö hemma, har vi samlat våra bästa tips på en separat sida.

Jag tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma eller arbeta på distans? 

Din arbetsgivare är ansvarig för att du är trygg och säker på jobbet. Om du tillhör en riskgrupp bör det tas in i bedömningen kring din arbetssituation, framför allt om du arbetar i en roll där du möter kunder. Börja med att ta upp saken med din arbetsgivare eller hör av dig till din klubb eller kansliets fackliga rådgivning om du känner dig osäker.

Har jag rätt att jobba hemma om jag är orolig för att bli smittad?

Nej, du har inte automatiskt rätt att jobba hemma. Däremot går Folkhälsomyndigheten nu ut med rekommendationen att alla som har möjlighet att arbeta hemma ska göra det. 

Om din arbetsgivare anser att du inte kan jobba hemma men du är så pass orolig att du ändå vill stanna hemma, kan du inte automatiskt göra det, utan behöver prata med din chef. Att stanna hemma utan tillåtelse kan anses som arbetsvägran och kan få uppsägning som konsekvens.

Mina arbetsuppgifter gör att jag inte kan arbeta hemifrån. Men eftersom en person i min närhet har smittats av coronaviruset vill min arbetsgivare att jag håller mig hemma. Vad behöver jag veta?

En förhandling med den lokala arbetstagarorganisationen bör genomföras innan beslut tas om att frisk personal ska hålla sig hemma. Arbetsgivaren kan med stöd av arbetsledningsrätten beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller arbetsbefria arbetstagaren med lön. Om arbetsgivaren skulle säga att du inte har rätt till lön ska du tydligt informera om att du står tillgänglig för arbete och därför ska ha lön. Detta gäller även om man inte kan utföra vissa, eller ens några, arbetsuppgifter hemifrån.

Vad gäller ifall arbetsgivaren säger åt i övrigt frisk personal att hålla sig hemma?

En förhandling med den lokala arbetstagarorganisationen bör genomföras innan beslut tas om att frisk personal ska hålla sig hemma. Arbetsgivaren kan med stöd av arbetsledningsrätten beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller arbetsbefria arbetstagaren med lön. Om arbetsgivaren skulle säga att du inte har rätt till lön ska du tydligt informera  om att du står tillgänglig för arbete och därför ska erhålla lön. Detta gäller även om man inte kan utföra vissa, eller ens några, arbetsuppgifter hemifrån.

Vad gäller om jag skadar mig när jag arbetar hemifrån?

Arbetsskadeförsäkringen gäller vid hemarbete, men skyddet är svagare. Skadan behöver ha ett direkt samband med arbetet. Om du ramlar och skadar dig när du gör iordning fika i köket räknas det inte som en arbetsskada. Oavsett om en skada uppstår vid hemarbete eller på kontoret är det viktigt att arbetsgivaren anmäler det som en arbetsskada. 

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.