Bankskatt hot mot redan pressad arbetssituation

I finansbranschen har arbetstempot och kraven successivt skruvats upp de senaste åren. Arbetsuppgifterna har blivit alltmer komplexa, samtidigt som företagen rationaliserat och slimmat sina organisationer. Allt färre förväntas göra allt mer.

Konsekvenserna för de anställda blir nu allt tydligare. I en nyligen genomförd undersökning uppgav 66 procent av de tillfrågade att de hade det för stressigt på jobbet. Många uppgav också att det hårda arbetstempot hade en negativ påverkan på deras fysiska och psykiska hälsa samt att privatlivet blev lidande på grund av arbetssituationen. 10 procent hade någon gång under året varit sjukskrivna på grund av sitt arbete. Det höga arbetstempot gör också att planerad kompetensutveckling ofta ställs in.

Finansförbundets kongress kräver att finansbranschens företag tar ett större ansvar för de finansanställdas hälsa och anställningstrygghet. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb och alla har rätt till kompetensutveckling under arbetstid.

Den tuffa arbetsmiljön i branschen gör också att Finansförbundet ser med stor oro på förslaget om en bankskatt. Detta kommer utan tvekan att leda till ytterligare rationaliseringar i finansbranschen och en ännu mer pressad arbetssituation för de anställda som blir kvar.

En bankskatt som kopplas till lönekostnaderna måste därför till varje pris undvikas. Höjda arbetsgivaravgifter är en återvändsgränd som inte leder till ökade skatteintäkter – bara ökad arbetslöshet och ytterligare försämringar av arbetsmiljön i finansbranschen.

Arbetsgivarna uttrycker ofta att personalen är deras viktigaste resurs. Regeringen säger sig vilja värna sysselsättningen. Det är dags att visa det i praktiken också.