Arbetets påverkan på individen

Finansförbundet och Centrum för bank och finans, KTH har startat ett gemensamt forskningsprojekt inom arbetsmiljöområdet.

Syftet med projektet är att upptäcka och analysera organisatoriska arbetsmiljörisker i finansbranschen. Projektet leds av Lisbeth Rydén och bygger på en metodik för att uppmärksamma, bedöma och hantera organisatoriska arbetsmiljörisker. Projektet beräknas pågå i fyra år på halvtid med start våren 2016 och kommer att resultera i en avhandling vid Centrum för bank och finans samt ett par mer omfattande rapporter till Finansförbundet.

Finansförbundet vill genom satsningen få en ökad kunskap om de organisatoriska arbetsmiljöriskerna i branschen. Projektet ska bidra till förbättringar i den organisatoriska arbetsmiljön i en sektor som står i och inför ett stort förändringstryck.

Om metodiken
Den metodik som används i projektet för att bedöma arbetsmiljön är utforskad och utvecklad i ett forskningsprojekt vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö högskola. Projektet pågick 2010-2015 och finansierades av AFA Försäkring.

Metodiken kallas Diskursiva arbetsmiljörisker och tar sin utgångspunkt i vilka diskurser – tankefigurer / resonemang – som styr det gemensamma organiserandet och hur dessa på olika sätt samspelar och skapar situationer som gör att vi mår dåligt av arbetet.

Om Lisbeth Rydén
Lisbeth Rydén är civilekonom med en examen i Service management från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en Filosofie Master från Ekonomihögskolan i Lund. Lisbeth Rydén har en lång erfarenhet av organisatoriska arbetsmiljöfrågor, både som forskare och som praktiker. Hon har även arbetat mycket med verksamhetsutveckling, utredningar, utvärderingar och näringslivsfrågor.

För mer information om forskningsprojektet: http://ellerr.se/