Våra åsikter

Vi arbetar för att medlemmarna ska ha det så bra som möjligt på jobbet. Därför finns vi med och påverkar, i för medlemmarna viktiga frågor, på alla nivåer i företagen och på arbetsmarknaden: lokalt, centralt, nationellt och internationellt.

Här har vi samlat förbundets åsikter i några viktiga frågor som vi arbetar med.