Global konkurrens med goda fackliga villkor

Solidaritet är en grundpelare i facklig verksamhet och den solidariteten känner inte några gränser. Det är en av anledningarna till att Finansförbundet arbetar med bistånd. Ett av Finansförbundets biståndsprojekt omfattar åtta länder i Latinamerika.

Sedan 2010 stödjer Finansförbundet ett projekt i åtta länder i Latinamerika i samarbete med LO/TCO Biståndsnämnd och UNI Global Union. Länderna som ingår i projektet är Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Uruguay och Peru.

- Många multinationella banker etablerar sig i Latinamerika. De anställdas rättigheter som är självklara i bankernas hemländer, där det finns en stark arbetsrättslagstiftning och starka fackföreningar, är långt ifrån självklara när man bedriver verksamhet i andra länder och varierar även starkt från land till land, säger Ulla Cederström, utredare på Finansförbundet.

Även om bankledningarna i hemländerna officiellt stödjer en stark arbetsrättslagstiftning är det ofta så att dessa bankledningar inte känner till hur de anställdas villkor ser ut i de länder man etablerar sig i och de lokala bankledningarna agerar många gånger godtyckligt i de olika länderna. 

- Vårt projekt handlar om att på olika sätt stärka det fackliga arbetet och skapa nätverk över landsgränserna i några av de multinationella banker som etablerat sig i Latinamerika, HSBC Group, Santander, Itaú-Unibanco och Banco do Brasil. I Peru omfattar projektet också stöd till Centro Federato de Empleados del Banco BBVA Banco Continental.

Med en allt mer globaliserad finanssektor handlar det också om att se till att konkurrensen sker med justa medel och på goda fackliga villkor.

- I Sverige tar vi ofta för givet att det är en mänsklig rättighet att arbeta fackligt. Så ser det inte ut i alla delar av världen. Med en finanssektor som blir alltmer global är det viktigt att alla har bra fackliga villkor så att konkurrensen sker med justa medel och inte genom till exempel lönedumpning, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Liknande frågeställningar men ändå inte

I ett projektbesök till Colombia, Peru och Chile fick Ulrika Boëthius och Ulla Cederström, utredare på Finansförbundet träffa fackliga företrädare och anställda på banker som HSBC Group och Santander. De fackliga frågorna visade sig vara de samma som vi känner igen här hemma. I en enkät som det chilenska fackförbundet CSTEBA skickat ut till sina medlemmar lyftes i svaren problem som övertid utan ersättning, kränkningar av lagliga rättigheter, ojämnställda löner, arbetsmiljö och ouppnåeliga säljmål.  

- I en första anblick ser frågorna lika ut men det är mycket som skiljer. Skrapar man på ytan så kommer det fram att människor inte törs gå med i facket för då försämras karriärsmöjligheter eller man riskerar till och med att bli uppsagd, säger Ulla.

Tuffa arbetsvillkor på telefonbank i Chile

På CSTEBAs kontor i Santiago, Chile, träffade Ulrika och Ulla sju kvinnor anställda från telefonverksamhet inom kreditinkasso. Kvinnorna beskriver en tuff verklighet med mycket högt satta mål och där hela 89 % av lönen beror på om målen är uppfyllda eller inte. De anställda får i genomsnitt lägga högst en minut per kund och de ska ta emot cirka 350 samtal per skift. Om de blir sjuka kan de vara hemma men målen sänks inte. Målen sänks inte heller om de tar sin lagliga rätt att amma eller om telefonnätet går sönder. De arbetar i två skift, 8-14 respektive 14-20,. De har en 20-minutersrast som alla ska ta samtidigt. 70 kvinnor ska då dela på fem toaletter. Ingen matrast.

- Kvinnorna berättade att ledningen har bett dem att skriva under ett papper på att om de inte uppfyller målen kan de sägas upp. Allting mäts – toabesök, tid utan att svara, tid med kund. Försämringar pågår hela tiden. Till exempel har semestern förkortats till 15 dagar och rasten var tidigare 30 min uppdelad på flera lag. Dessutom säger arbetsgivaren upp folk och hyr sedan in dem och kallar det laglig outsourcing. Vid förseelser har tidigare skriftlig varning delats ut men nu sägs man upp direkt, utan förklaring, säger Ulla.

År 2008 mördades en ung facklig ledare i det colombianska finansförbundet

Inför besöket i Bogotá, Colombia, var Ulrika och Ulla osäkra på hur de skulle tas emot som fackliga företrädare och hur det skulle gå att få möta förbundsföreträdare och medlemmar och hur öppet detta skulle kunna ske. Så sent som 2008 mördades en ung facklig ledare i det colombianska finansförbundet Union Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) och anställd i Citibank, Leonidas Gomez Rozo, i sitt hem i Bogotá. Även andra fackliga ledare i finansförbundet har varit utsatta för mordförsök under senare år och totalt har över 2500 fackliga företrädare för olika förbund mördats under de senaste 20 åren i Colombia. Med detta i tankarna var det klart att det fanns en osäkerhet om hur öppet medlemmar och fackliga företrädare skulle kunna uppträda. Inte något av den rädslan märktes dock i mötena med bankanställda på de lokala bankkontoren

- Vi såg ett otroligt fint engagemang bland de fackliga företrädarna och även de arbetsgivare som vi mötte sade sig vara öppna för fortsatt dialog. Förutsättningar som bådar gott för att projektet ska lyckas, säger Ulla. 

Fakta Finansförbundets biståndsarbete:

Finansförbundet har ett kongressbeslut från 1985 att årligen avsätta 1% av medlemsavgiften till fackligt solidaritetsarbete. Det blir cirka 20 kr per år och medlem.

Förutom egna pengar har förbundet också sedan många år genom ekonomiskt stöd från LO/TCO Biståndsnämnd kunnat genomföra större projekt i olika delar av världen i samarbete med UNI Global Union.

Finansförbundets internationella solidaritetsarbete inriktar sig på stöd till uppbyggnad av fackliga organisationer inom finanssektorn. Det är den verksamhet som vi kan bäst och där vi kan bidra med värdefulla kunskaper.

Läs mer om UNI Global Union på deras sajt. 

Foto demonstration: unebcolombia.org, foto Ulla Cederström: Anna Molander