Rätt till studieledighet

Du som är anställd har rätt att vara tjänstledig för att studera. Det kallas vanligen för studieledighet. 

För att få tjänstledigt för att studera måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Du måste varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller varit anställd sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren.
  • Studierna får inte enbart vara självstudier utan måste vara organiserade i någon form.

Ansökan om studieledighet

Du väljer själv vad du vill studera och hur länge. Var beredd på att kunna specificera hur länge du ska vara borta samt om det är heltid eller deltid.

Studieledigt kan du få så länge studierna pågår. Du kan ansöka om ledigt för hela perioden på en gång eller endast för en termin i taget (om du vill arbeta på loven).

Din arbetsgivare kan inte neka dig att vara ledig men får skjuta upp ledigheten i max 6 månader. Detta innebär att du bör ansöka 6 månader i förväg och ge som villkor att du kommer in på utbildningen, i annat fall vill du återgå till arbetet. Om arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten längre än sex månader måste han/hon komma överens med det lokala facket.

Rättigheter under studieledigheten

Under studieledighet har du inte rätt att ta anställning hos en annan arbetsgivare. Detta gäller även under loven om du inte i förväg slutit en överenskommelse med din arbetsgivare. Praktik som är obligatorisk för utbildningen får du dock utföra, men du bör i förväg kontakta din arbetsgivare.

Att gå tillbaka till arbetet

När du studerat färdigt har du rätt att återgå till din eller en likvärdig tjänst. Om du vill gå tillbaka till arbetet i förtid har du rätt att göra det. När du har meddelat din arbetsgivare om att du vill komma tillbaka kan arbetsgivaren skjuta på din återgång i max två veckor. Har du varit tjänstledig i mer än ett år får arbetsgivaren skjuta på återgången en månad.