Uppgradering pågår (23–27 november)

Just nu pågår en uppgradering av Finansförbundets medlemssystem.

Det innebär vissa begränsningar i funktionaliteten på webbplatsen. Till exempel kan du som medlem inte ändra dina uppgifter eller anmäla/avanmäla dig till kurser eller aktiviteter. Allt beräknas vara igång igen under förmiddagen måndag 27 november.

Kontakta oss om du har ett brådskande ärende

Finansförbundets startsida